Biuro obsługi klienta

Adres email do kontaktu:


Opis pytania lub problemu:


Jeżeli macie Państwo pytanie, sugestię lub spotkaliście się z jakimś problemem dotyczącym leasingu prosimy o wypełnienie formularza.

Podany adres email posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Państwem. Prosimy w miarę możliwości o szczegółowy opis problemu.

Zapraszamy do kontaktu,
zespół Leasing PLUS
... trwa ładowanie strony ...

Czym i dla kogo jest leasing ?

Leasing jest usługą finansową. Umożliwia on efektywne sfinansowanie inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwie.

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla małych podmiotów gospodarczych, gdyż procedury przyznawania tego rodzaju finansowania są zwykle prostsze a decyzje podejmowane szybciej w porównaniu do trybu udzielania kredytu bankowego. Wnioski leasingowe ograniczają się zwykle do uzyskania podstawowych danych dotyczących aplikującego o leasing przedsiębiorstwa i nie wymagają przygotowania przez przedsiębiorcę żadnych skomplikowanych analiz finansowych.

W leasingu zwykle nie wymaga się angażowania środków własnych przedsiębiorstwa w formie wpłaty początkowej, a raty leasingowe spłacane są z nadwyżki generowanej wskutek zrealizowanej inwestycji.

Stronami umowy leasingowej są: przedsiębiorca (zwany korzystającym lub leasingobiorcą) oraz firma leasingowa (zwana finansującym lub leasingodawcą).

Istotną rolę odgrywa też dostawca przedmiotu leasingu zwany w umowach leasingowych zbywcą. Zbywca oraz przedmiot leasingu wskazywane są przez składającego wniosek leasingowy przedsiębiorcę, a firma leasingowa nabywa przedmiot leasingu zgodnie z tym wnioskiem.

W Polsce funkcjonują dwa podstawowe rodzaje leasingu (i pewne ich modyfikacje):

  • najbardziej popularny leasing, nazywany często leasingiem operacyjnym, w którym opłaty leasingowe są w całości kosztem podatkowym uzyskania przychodu, a przepisy podatkowe nakładają wymogi minimalnego okresu na jaki zawierana jest umowa leasingowa (40% okresu amortyzacji) oraz minimalnej ceny nabycia po zakończeniu umowy leasingowej;
  • leasing nazywany często finansowym, zbliżony konstrukcją podatkową do umowy pożyczki, w którym to leasingu leasingobiorca jako koszt podatkowy przyjmuje część odsetkową opłat leasingowych oraz amortyzację przedmiotu leasingu. Leasing ten nie posiada ograniczeń dotyczących okresu na jaki zawierana jest umowa oraz ceny nabycia.

Ten drugi rodzaj leasingu zawierany jest zwykle w sytuacji, gdy niska amortyzacja przedmiotów leasingu wymusza bardzo długi okres umowy leasingu operacyjnego i wysoki poziom ceny nabycia. Ponadto jest on stosowany w sytuacjach, gdy stawka VAT przedmiotu leasingu jest niższa od podstawowej stawki VAT, która powiększa raty w leasingu operacyjnym. W leasingu bowiem finansowym, traktowanym jako sprzedaż przedmiotu leasingu, możliwe jest stosowanie niższej, przysługującej przedmiotowi leasingu, stawki VAT.